Miksi Activatus?

Sitoutuneisuus - tehokkuus - tavoitettavuus

Sitoutuneisuus

Activatuksen toiminnassa asiakasyrityksen tavoitteet ovat tärkein lähtökohta. Juridiikka ei ole meille itsetarkoitus vaan väline, jolla autamme asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Activatuksessa meillä on aina aikaa paneutua asiakkaan tilanteeseen ja perehtyä tämän oikeudellisiin ongelmiin. Luovat ratkaisut eivät synny itsestään, vaan ne kehittyvät työhön sitoutumisen ja perusteellisten taustaselvitysten pohjalta. Otamme vastuun asiakkaan lakiasioista kokonaisvaltaisesti. Näin saamme hyvän yleiskuvan asiakkaan oikeudellisesta tilanteesta ja kaikki tarvittava tieto on saatavilla myös asiakkaan nopeaa reagointia edellyttävissä tilanteissa. Oikeudellisen kokonaiskuvan perusteella Activatus osaa myös tarjota neuvontaa silloin, kun asiakas ei tiedä sitä tarvitsevansa.

Tehokkuus

Parasta ja kustannustehokkainta oikeudellista neuvontaa asiakas saa suorassa yhteydessä vastaavaan asianajajaan. Kun tämä yhteys on mutkaton ja jatkuva, opimme tuntemaan asiakkaan organisaatiota ja toimintaa. Näin Activatus voi antaa kulloinkin tarvittavaa juridista neuvontaa, joka vastaa asiakkaan päivittäiseen toimintaan liittyviin tarpeisiin. Samalla Activatus pystyy kartoittamaan asiakkaan pitkän aikavälin tavoitteiden oikeudelliset vaikutukset ja opastamaan oikeudellisten riskien minimoinnissa. Tehokkuutta on myös se, että Activatuksen toiminnassa vältetään suuria kiinteitä kustannuksia, jotka siirtyisivät asiakkaiden maksettaviksi. Kun asiakas hakee oikeutta asialleen Activatuksen kautta asiakkaan tarkoitusperät eivät vesity suuriin oikeudellisiin kustannuksiin.

Tavoitettavuus

Activatuksen asiakas tietää aina, kuka hänen asiaansa hoitaa. Asiakas voi milloin tahansa ottaa yhteyttä asianajajaan ja saada ajankohtaista tietoa omasta asiastaan. Activatus pitää asiakkaan jatkuvasti ajan tasalla asian etenemisestä.