Tervetuloa Activatukseen!

Activatus tarjoaa yritysasiakkaille oikeudellista neuvontaa kaikilta liikejuridiikan aloilta. Sopimusasioiden ja yhtiöoikeudellisten kysymysten hoitamisen lisäksi Activatus on erikoistunut työoikeuteen, vahingonkorvausoikeuteen ja yrityskauppoihin. Edustamme asiakkaitamme myös tuotevastuuseen ja kartellikysymyksiin liittyvissä jutuissa.

Painotamme asiakkaillemme kuinka tärkeää on, että asianajaja on yrityksen käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun tulevia toimenpiteitä suunnitellaan ja niistä neuvotellaan. Alkuvaiheen linjaukset voivat avata juridisesti ratkaisevia mahdollisuuksia tai johtaa myöhemmin umpikujaan kohtalokkain seurauksin. Jos asiakas joutuu tilanteeseen, jossa erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan ilman oikeudenkäyntiä, edustamme asiakasta tuomioistuimissa, samoin kuin Kilpailuviraston tai muun viranomaisen ratkaistavaksi jätettävissä asioissa.

Activatuksen asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

Activatuksella on myös korkeatasoista liiketaloudellista osaamista, joka on erittäin hyödyllistä yrityskauppojen, due diligence -menettelyn ja erilaisten yritysanalyysitehtävien yhteydessä, mukaan lukien mahdollisuuksien ja riskien sekä yrityksen arvon arviointi.