Varför Activatus?

Engagemang - Effektivitet - Tillgänglighet

Engagemang

Hos Activatus står klientföretagets målsättningar i fokus, inte det juridiska ”fikonspråket”. Juridiken är ett medel som skall hjälpa företaget att nå sina mål. Vi på Activatus gör inte juridiken till ett självändamål. På Activatus har vi alltid tid att engagera oss för varje klient och varje detalj. Kreativitet uppstår inte av sig själv utan genom engagemanget och grundarbetet. Vi tar komplett ansvar för klientens juridiska spörsmål. Med en god överblick av klientens rättsliga situation kan vi säkerställa att all nödvändig information genast finns tillgänglig för klientens snabba åtgärder. Activatus kan därför också ge juridiska råd i frågor som klienten kanske inte varit medveten om.

Effektivitet

Den bästa och mest kostnadseffektiva rådgivningen sker till följd av en direkt kontakt med den ansvariga advokaten. Genom en okomplicerad kontinuerlig kontakt lär vi känna klientens organisation och verksamhet. Activatus erbjuder relevant juridisk rådgivning i anslutning till konkreta frågor i klientens dagliga verksamhet. Activatus kan därför också presentera den juridiska sidan i frågor som berör klientens långsiktiga strävanden eller rättsliga risker. Vi på Activatus tror på effektiv verksamhet. Vi undviker stora fasta kostnader - och överför inte heller sådana på klienten. När våra klienter tar ut sin rätt, har det ekonomiska intresset inte naggats av höga kostnader.

Tillgänglighet: vi är anträffbara

Klienten vet vem som har hand om hans fall hos Activatus. Klienten får alltid direkt kontakt med den advokaten hos Activatus som har den relevanta informationen och ansvarar för fallet. Klienten informeras också kontinuerligt om ärendets utveckling.