Partner

  Johan Hjelt
 

Johan Hjelt

Kontaktuppgifter Tel +358 9 2516 6216
Gsm +358 400 315 170
Fax +358 9 612 3171
E-post:
Bakgrund Johan Hjelt har arbetat på två renommerade advokatbyråer i Helsingfors och däremellan bl.a. som ”legal counsel, vice president” på Valmet Pappersmaskiner. Ytterligare har Johan Hjelt arbetat på ett Corporate Finance-bolag i Helsingfors inriktat på gränsöverskridande och inhemska transaktioner med större bolag och noterade bolag. Johan Hjelt har fungerat som ansvarig jurist i ett flertal gränsöverskridande företagsförvärv med parter från USA, Europa och Skandinavien. Klienterna har varit såväl industriella som finansiella aktörer inom livsmedelsindustrin, teknisk handel, råvaror, fordonsförnödenheter, fritidsprodukter m.m. Johan Hjelt har representerat bolag i rättsprocesser och inför bl.a. Konkurrensverket.
Tyngdpunktsområden Bolagsrätt och allmän affärsjuridik
Handels- och avtalsrätt
Företagsköp- och arrangemang
Arbetsrätt
Skadeståndsrätt
Konkurrensrätt
Rättegångar
Utbildning Advokat
Vicehäradshövding
Juris kandidat, Helsingfors universitet
Ekonomie magister, Svenska handelshögskolan
Språk Svenska, finska, engelska, tyska
Födselår 1952
Medlemskap Finlands Advokatförbund
Advokatföreningen i Helsingfors